miljo-1920x500

Vi strävar alltid efter en miljöeffektiv transport

Policy & Miljöcertifiering

Skoogs Åkeri är miljö-, kvalitet- och trafiksäkerhetscertifierade enligt ISO 9001/14001/39001. Vi arbetar ständigt med att minska transporternas miljöpåverkan genom en hög effektivitet i utförandet. Vi försöker påverka drivmedelsförbrukning, lastfyllnad, använda miljövänliga produkter och utbilda vår personal.

 

Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från sunda åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. För oss på Skoogs Åkeri & Logistik var det ett självklart val att ta ställning i och för Fair Transport.

Vi kör trafiksäkert, vi kör klimatsmart, vi tar ansvar.

fair-transport    saf-loggamiljo-certifikat-guldpeng   kvalitetcertifikat-guldpeng   trafiksakerhetscertifikat-guldpeng